Vodičák bez zbytočného stresu – Autoškola Košice

Autoškola RYDER (Autoškola Košice) ponúka výcvik k získaniu vodičského oprávnenia skupiny: B, B1, AM (vozidlá do celkovej hmotnosti 3500kg), doškolovacie kurzy, kondičné jazdy pre držiteľov vodičského oprávnenia B, školenie vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel skupiny B. Autoškola RYDER ponúka kvalitný výcvik za dobrú cenu. Výcvik v autoškole môže byť pre niekoho sám osebe značne stresujúci. Sme presvedčení, že trpezlivý prístup inštruktora je zásadný preto, aby sa žiak cítil uvoľnene a dokázal sa plne sústrediť na osvojenie správnych vodičských návykov.