Skupina B

800,- €

Kondičné jazdy

30,- € / 60 min

Doškolovacie kurzy a školenie vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel skupiny B

cena dohodou