Skupina B

500,- €

Kondičné jazdy

13,- € / 45 min

Doškolovacie kurzy a školenie vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel skupiny B

cena dohodou